موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 30 مورد

1. بیسکوئیت تارت قلبی نیکا ( ویتانا ) با طعم کاکائویی وزن 60 گرمبیسکوئیت تارت قلبی نیکا ( ویتانا ) با طعم کاکائویی وزن 60 گرم

قیمت تک:

10,000
٪40
6000 تومان

* قیمت روز بازار : 10.000 تومان * قیمت مصرف کننده ( حداقل 4 عدد ) : 6000 تومان * تعداد در هر کارتن : 36 عدد -------------------------------- هزینه...

دیجی عمده

2. تک تک مینو چهار انگشتی وزن 45 گرم ( بسته 20 عددی )تک تک مینو چهار انگشتی وزن 45 گرم ( بسته 20 عددی )

قیمت تک:

180,000
٪11
158800 تومان

قیمت عمده:

152,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 9000 تومان * قیمت هر عدد ( سفارش 1 تا10 بسته ) : 7940 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل 11 بسته ) : 7600 تومان * تعداد...

دیجی عمده

3. بیسکوئیت چوب شور مینو 50 گرمیبیسکوئیت چوب شور مینو 50 گرمی

قیمت تک:

2,500
٪5
2360 تومان

قیمت عمده:

121,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 2500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 10 عدد ) : 2.360 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 2.420 تومان *...

دیجی عمده

4. بیسکوئیت رنگارنگ مینو 15 گرمی (35 عددی)بیسکوئیت رنگارنگ مینو 15 گرمی (35 عددی)

قیمت تک:

70,000
٪5
66150 تومان

قیمت عمده:

62,300 تومان

* قیمت مصرف کننده : 2000 تومان * قیمت هر عدد ( سفارش 1 تا10 بسته ) : 1890 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل 11 بسته ) : 1780 تومان * تعداد...

دیجی عمده

5. ویفر موزی مکسو مانژ مینو 93 گرمیویفر موزی مکسو مانژ مینو 93 گرمی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

6. بیسکوئیت ساقه طلایی کرمدار 192 گرمیبیسکوئیت ساقه طلایی کرمدار 192 گرمی

قیمت تک:

15,000
٪1
14800 تومان

قیمت عمده:

696,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 15000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4عدد ) : 14.800 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 14.500 تومان *...

دیجی عمده

7. بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی پرتقالی مینو 200 گرمیبیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی پرتقالی مینو 200 گرمی

قیمت تک:

15,000
٪2
14700 تومان

قیمت عمده:

397,600 تومان

قیمت مصرف کننده : 15000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 14700 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 14200 تومان *...

دیجی عمده

8. بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی موزی مینو  200 گرمیبیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی موزی مینو 200 گرمی

قیمت تک:

15,000
٪2
14700 تومان

قیمت عمده:

397,600 تومان

قیمت مصرف کننده : 15000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 14700 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 14200 تومان *...

دیجی عمده

9. بیسکوئیت پتی بور ( فنجانی) مینو 100 گرمیبیسکوئیت پتی بور ( فنجانی) مینو 100 گرمی

قیمت تک:

10,000
٪4
9600 تومان

قیمت عمده:

370,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 9600 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 9.250 تومان *...

دیجی عمده

10. بیسکوئیت گندم کامل سبوسدار ساقه طلایی مینو 200 گرمیبیسکوئیت گندم کامل سبوسدار ساقه طلایی مینو 200 گرمی

قیمت تک:

13,500
٪1
13300 تومان

قیمت عمده:

612,500 تومان

قیمت مصرف کننده : 13500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 13.300 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 12.760 تومان *...

دیجی عمده

11. بیسکوئیت ساقه طلایی مینو گندم کامل با روکش کاکائویی 200 گرمیبیسکوئیت ساقه طلایی مینو گندم کامل با روکش کاکائویی 200 گرمی

قیمت تک:

20,000
٪13
17350 تومان

قیمت عمده:

399,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 20.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4عدد ) : 17.350 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16.630 تومان *...

دیجی عمده

12. بیسکوئیت ساقه طلایی مینو حاوی شهد خرما 200 گرمیبیسکوئیت ساقه طلایی مینو حاوی شهد خرما 200 گرمی

قیمت تک:

14,000
٪3
13500 تومان

قیمت عمده:

311,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 14000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 13500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 12960 تومان *...

دیجی عمده

13. بیسکوئیت ساقه طلایی مینو با آرد جو و شهد توت 200 گرمیبیسکوئیت ساقه طلایی مینو با آرد جو و شهد توت 200 گرمی

قیمت تک:

14,000
٪3
13500 تومان

قیمت عمده:

311,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 14000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 13500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 12960 تومان *...

دیجی عمده

14. بیسکویت کراکر ترد بزرگ نمکی  75 گرمیبیسکویت کراکر ترد بزرگ نمکی 75 گرمی

قیمت تک:

6,000
٪2
5850 تومان

قیمت عمده:

201,600 تومان

قیمت مصرف کننده : 6000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 10 عدد ) : 5850 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 5600 تومان *...

دیجی عمده

15. تک تک مینو دو انگشتی وزن 18 گرم بسته 40 عددیتک تک مینو دو انگشتی وزن 18 گرم بسته 40 عددی

قیمت تک:

200,000
٪12
176000 تومان

قیمت عمده:

172,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 5000 تومان * قیمت هر عدد ( سفارش 1 تا10 بسته ) : 4400 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل 11 بسته ) : 4300 تومان * تعداد...

دیجی عمده

16. بیسکویت پتی بور کاکائویی مینو وزن 100 گرمبیسکویت پتی بور کاکائویی مینو وزن 100 گرم

قیمت تک:

12,000
٪10
10800 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 12000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 11000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 10.000 تومان *...

آسان تجارت

17. بیسکوئیت پذیرایی ساقه طلایی 700 گرمیبیسکوئیت پذیرایی ساقه طلایی 700 گرمی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

18. بیسکوئیت تارت سبوس دار ویتانا 64 گرمبیسکوئیت تارت سبوس دار ویتانا 64 گرم

در حال تامین است...

دیجی عمده

19. بيسكويت مادر ممتاز پذيرايي 700 گرميبيسكويت مادر ممتاز پذيرايي 700 گرمي

قیمت تک:

75,000 تومان

قیمت روز : 75000 تومان قیمت دیجی عمده : 59000 تومان

دیجی عمده

20. بیسکوئیت پرتقالی دلاتو 900 گرمیبیسکوئیت پرتقالی دلاتو 900 گرمی

ناموجود

دیجی عمده

23. بیسکوئیت مادر ( ویتانا ) 140 گرمیبیسکوئیت مادر ( ویتانا ) 140 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

24. بیسکوئیت مادر شیری ویتانا وزن 70 گرمیبیسکوئیت مادر شیری ویتانا وزن 70 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

25. بیسکوئیت مادر با نارگیل طبیعی ویتانا وزن 70 گرمبیسکوئیت مادر با نارگیل طبیعی ویتانا وزن 70 گرم

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

26. بیسکوئیت مادر ممتاز ویتانا وزن 350 گرمبیسکوئیت مادر ممتاز ویتانا وزن 350 گرم

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

27. بیسکوئیت فندوقی شوکو اسکوئر ویتانا 50 گرمیبیسکوئیت فندوقی شوکو اسکوئر ویتانا 50 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

28. بیسکوئیت جو دو سر روکش فرآورده کاکائویی تلخ ویتانا 195 گرمیبیسکوئیت جو دو سر روکش فرآورده کاکائویی تلخ ویتانا 195 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

دیجی عمده

29. ویفر پرتقالی مکسو مانژ مینو 93 گرمیویفر پرتقالی مکسو مانژ مینو 93 گرمی

ناموجود است

دیجی عمده

30. بیسکویت کراکر ترد خیلی بزرگ نمکی  125 گرمیبیسکویت کراکر ترد خیلی بزرگ نمکی 125 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.