موتور جستجو (فیلترها)

حبوبات
دسته بندی حبوبات

دسته بندی حبوبات

آیتم ها

تعداد نتایج 24 مورد

1. لوبیا قرمز هم خوان 800 گرمیلوبیا قرمز هم خوان 800 گرمی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

2. لوبیا چیتی هم خوان 800 گرمیلوبیا چیتی هم خوان 800 گرمی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

3. لوبیا چیتی سپیدار 700 گرمیلوبیا چیتی سپیدار 700 گرمی

قیمت تک:

62,500
٪5
59000 تومان

قیمت عمده:

660,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 62.500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 59000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 55000...

دیجی عمده

4. جو پرک سپیدار 300 گرمجو پرک سپیدار 300 گرم

قیمت تک:

15,870
٪11
14000 تومان

قیمت عمده:

156,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 15.870 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 14000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 13000...

آسان تجارت

5. لوبیا قرمز سپیدار 700 گرمیلوبیا قرمز سپیدار 700 گرمی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

آسان تجارت

6. لوبیا سفید سپیدار 700  گرملوبیا سفید سپیدار 700 گرم

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

آسان تجارت

7. عدس سپیدار 700 گرمیعدس سپیدار 700 گرمی

قیمت تک:

57,500
٪4
55000 تومان

قیمت عمده:

624,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 57.500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 55000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 52000 تومان *...

دیجی عمده

8. لپه سپیدار 700 گرمیلپه سپیدار 700 گرمی

قیمت تک:

43,200
٪2
42000 تومان

قیمت عمده:

468,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 43.200 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 42000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 39000...

دیجی عمده

9. نخود سپیدار 700 گرمینخود سپیدار 700 گرمی

قیمت تک:

51,400
٪8
47000 تومان

قیمت عمده:

504,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 51400 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 47000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 42000 تومان *...

دیجی عمده

10. لوبیا سفید گلستان وزن 900 گرملوبیا سفید گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪11
59000 تومان

قیمت عمده:

612,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 59000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 51000 تومان *...

آسان تجارت

11. لوبیا چیتی گلستان وزن 900 گرملوبیا چیتی گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

88,900
٪15
75000 تومان

قیمت عمده:

840,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 88900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 75000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 70000 تومان *...

آسان تجارت

12. لپه گلستان وزن 900 گرملپه گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

68,900
٪14
59000 تومان

قیمت عمده:

648,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 68900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 59000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 54000 تومان *...

آسان تجارت

13. عدس  900 گرمی گلستانعدس 900 گرمی گلستان

قیمت تک:

75,500
٪13
65000 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 75.500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 65000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 60000 تومان *...

آسان تجارت

14. لوبیا قرمز گلستان وزن 900 گرملوبیا قرمز گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪16
56000 تومان

قیمت عمده:

624,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 56000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 52000 تومان *...

آسان تجارت

15. نخود گلستان وزن 900 گرمنخود گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

76,900
٪14
66000 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 76900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 66000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 60000 تومان *...

آسان تجارت

16. سویا گلستان وزن 250 گرمسویا گلستان وزن 250 گرم

قیمت تک:

19,900
٪14
17000 تومان

قیمت عمده:

364,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 17000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16000تومان *...

آسان تجارت

17. ماش گلستان وزن 900 گرمماش گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900
٪11
59000 تومان

قیمت عمده:

660,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 66.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1عدد ) : 59000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 55000 تومان *...

آسان تجارت

18. بلغور جو گلستان وزن 900 گرمبلغور جو گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

42,900
٪34
28300 تومان

قیمت عمده:

324,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 42900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 28300 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 27000 تومان *...

آسان تجارت

19. جو پوست کنده گلستان وزن 900 گرمجو پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

46,900
٪21
36960 تومان

قیمت عمده:

423,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 46900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 36960 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 35300 تومان *...

آسان تجارت

20. جو پرک گلستان وزن 400 گرمجو پرک گلستان وزن 400 گرم

قیمت تک:

21,900
٪21
17200 تومان

قیمت عمده:

197,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 17200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16450 تومان *...

آسان تجارت

21. جو پرک سپیدار 300 گرمجو پرک سپیدار 300 گرم

قیمت تک:

15,870 تومان

قیمت عمده:

141,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 15.870 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 13000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 11.800 تومان *...

آسان تجارت

22. نخود هم خوان 800 گرمینخود هم خوان 800 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

23. لپه هم خوان 800 گرمیلپه هم خوان 800 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

24. عدس هم خوان 800 گرمیعدس هم خوان 800 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.