موتور جستجو (فیلترها)

فروش انواع مواد غذایی و تنقلات با تخفیف های ویژه عمده فروشی

آیتم ها

تعداد نتایج 315 مورد

2. کنسرو ماهی تن شیلتون 180 گرمی کلید دار ( مصرف کننده 40ت)کنسرو ماهی تن شیلتون 180 گرمی کلید دار ( مصرف کننده 40ت)

قیمت تک:

40,000
٪1
39500 تومان

قیمت عمده:

936,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش ۲ عدد ) : 39.500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : ۳۹۰۰۰...

آسان تجارت

3. رب گوجه فرنگی چاشنی وزن 800 گرمرب گوجه فرنگی چاشنی وزن 800 گرم

قیمت تک:

40,000
٪2
39000 تومان

قیمت عمده:

454,800 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 37.900 تومان *...

آسان تجارت

4. نکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سینکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سی

قیمت تک:

40,000
٪2
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

5. نکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیترینکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

6. نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیترینکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

7. نکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیترینکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

8. نکتار سیب سن ایچ 1 لیترنکتار سیب سن ایچ 1 لیتر

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

9. نکتار زردآلو سن ایچ 1 لیترینکتار زردآلو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪43
25400 تومان

قیمت عمده:

288,000 تومان

* قیمت روز بازار : 45000 * قیمت مصرف کننده : 28000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 25400 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

دیجی عمده

10. نکتار هلو سن ایچ 1 لیترنکتار هلو سن ایچ 1 لیتر

قیمت تک:

45,000
٪13
39000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

دیجی عمده

11. نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)

قیمت تک:

55,000
٪20
44000 تومان

قیمت عمده:

492,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 44000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 41000 تومان *...

آسان تجارت

12. نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)

قیمت تک:

55,000
٪20
44000 تومان

قیمت عمده:

492,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 44000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 41000 تومان *...

آسان تجارت

13. نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 40)نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 40)

قیمت تک:

55,000
٪27
40000 تومان

قیمت عمده:

456,000 تومان

* قیمت روز بازار : 55000 تومان * قیمت مصرف کننده هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 40.000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده)...

دیجی عمده

14. نکتار آب میوه آناناس سن ایچ 200 سی سینکتار آب میوه آناناس سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

15. نکتار هفت میوه سن ایچ 200 سی سینکتار هفت میوه سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

16. نکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سینکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

17. نکتار پرتقال سن ایچ 200 سی سینکتار پرتقال سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

18. نکتار سیب سن ایچ 200 سی سینکتار سیب سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

19. نکتار زردآلو سن ایچ 200 سی سینکتار زردآلو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

20. نکتار هلو سن ایچ 200 سی سینکتار هلو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

21. نکتار انبه سن ایچ 200 سی سینکتار انبه سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

10,000
٪15
8500 تومان

قیمت عمده:

264,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) :7.350تومان *...

دیجی عمده

22. کنسرو ماهی تن مکنزی 180 گرمیکنسرو ماهی تن مکنزی 180 گرمی

قیمت تک:

39,900
٪4
38000 تومان

قیمت عمده:

888,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 39900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 5 عدد ) : 38000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 37000 تومان *...

دیجی عمده

23. پاستيل حيوانات شيبا 65گرميپاستيل حيوانات شيبا 65گرمي

قیمت تک:

8,500
٪6
7990 تومان

قیمت عمده:

246,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 8500تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 7990 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7700 تومان *...

آسان تجارت

24. پاستيل ميكس سيتريزي شيبا 65گرميپاستيل ميكس سيتريزي شيبا 65گرمي

قیمت تک:

9,500
٪15
8000 تومان

قیمت عمده:

246,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 9500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 8000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7700 تومان *...

آسان تجارت

25. پاستيل هواپيما شيبا 65گرميپاستيل هواپيما شيبا 65گرمي

قیمت تک:

9,500
٪15
7990 تومان

قیمت عمده:

246,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 9500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 5 عدد ) : 7990 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7700 تومان *...

آسان تجارت

26. سیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سیسیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

27. شربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتري

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

28. آب میوه سن ایچ آناناس 200 سی سی طرح2آب میوه سن ایچ آناناس 200 سی سی طرح2

قیمت تک:

10,000
٪26
7350 تومان

قیمت عمده:

257,500 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 7.350 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7.150 تومان *...

دیجی عمده

29. نکتار آب میوه سن ایچ انبه 200 سی سی طرح2نکتار آب میوه سن ایچ انبه 200 سی سی طرح2

قیمت تک:

10,000
٪26
7350 تومان

قیمت عمده:

257,500 تومان

* قیمت مصرف کننده : 10.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 6 عدد ) : 7.350 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 7.150 تومان *...

دیجی عمده

30. ماکارونی فرمی فوسیلی تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی فوسیلی تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

21,500
٪4
20500 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2عدد : 20500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 20000 تومان تعداد در...

آسان تجارت

31. اسپاگتی تک ماکارون 1.7 وزن 700 گرماسپاگتی تک ماکارون 1.7 وزن 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪4
22950 تومان

قیمت عمده:

440,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22950 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 22000 تومان *...

دیجی عمده

32. ماکارونی فرمی شلز ( صدفی ) تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی شلز ( صدفی ) تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

21,500
٪4
20500 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2عددی : 20500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 20000 تومان کارتن : 20...

دیجی عمده
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.