موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 19 مورد

1. مایع دستشویی من رنگ زرد 4 لیتریمایع دستشویی من رنگ زرد 4 لیتری

قیمت تک:

101,000
٪21
79000 تومان

قیمت عمده:

299,120 تومان

* قیمت مصرف کننده : 101000 * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 79000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 74780 تومان *...

آسان تجارت

2. شامپو فرش من 1 لیتریشامپو فرش من 1 لیتری

قیمت تک:

21,000 تومان

قیمت عمده:

255,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 19000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 15950 تومان *...

آسان تجارت

3. نرم کننده حوله و لباس من 2 لیترینرم کننده حوله و لباس من 2 لیتری

قیمت تک:

38,000
٪12
33100 تومان

قیمت روز : 38000 قیمت مصرف : 33.100 --------------

دیجی عمده

4. مایع سفید کننده من پلی اتیلن 2 لیتریمایع سفید کننده من پلی اتیلن 2 لیتری

قیمت تک:

18,890
٪13
16300 تومان

قیمت عمده:

144,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 18.890 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 16300 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 16000...

دیجی عمده

5. مایع دستشویی نارنجی من 500 گرمیمایع دستشویی نارنجی من 500 گرمی

قیمت تک:

19,360
٪15
16330 تومان

قیمت عمده:

218,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19360 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 16.330 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 15.600...

دیجی عمده

6. مایع دستشویی  آبی من 500 گرمیمایع دستشویی آبی من 500 گرمی

قیمت تک:

19,360
٪7
18000 تومان

قیمت عمده:

238,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19360 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 18000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 17000...

آسان تجارت

7. مایع شیشه پاک کن پت آبی من 500 سی سی ( مصرف کننده 27.780)مایع شیشه پاک کن پت آبی من 500 سی سی ( مصرف کننده 27.780)

قیمت تک:

27,780
٪10
25000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 27.780 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 25000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 23000...

آسان تجارت

8. مایع شیشه پاک کن پت آبی من 500 سی سی ( مصرف کننده 24.160)مایع شیشه پاک کن پت آبی من 500 سی سی ( مصرف کننده 24.160)

قیمت تک:

24,165
٪4
23000 تومان

قیمت عمده:

387,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24.160 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 23000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 21500...

دیجی عمده

9. مایع دستشویی زرد من 500 گرمیمایع دستشویی زرد من 500 گرمی

قیمت تک:

19,630
٪8
18000 تومان

قیمت عمده:

238,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19360 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 18000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 17000...

آسان تجارت

10. گندزدای سبزی و میوه من 500 سی سیگندزدای سبزی و میوه من 500 سی سی

قیمت تک:

11,125
٪10
10000 تومان

قیمت عمده:

152,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 11.125تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4 عدد ) : 10.000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 9500 تومان *...

دیجی عمده

11. مایع شیشه پاک کن پت زرد من 500 سی سیمایع شیشه پاک کن پت زرد من 500 سی سی

قیمت تک:

24,650
٪6
23000 تومان

قیمت عمده:

387,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24.160 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 23000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 21500...

آسان تجارت

12. مایع شیشه پاک کن پت نارنجی من 500 سی سیمایع شیشه پاک کن پت نارنجی من 500 سی سی

قیمت تک:

24,650
٪6
23000 تومان

قیمت عمده:

387,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24.160 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 23000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 21500...

آسان تجارت

13. شیشه پاک کن رایت من بنفش 500 سی سیشیشه پاک کن رایت من بنفش 500 سی سی

قیمت تک:

24,160
٪4
23000 تومان

قیمت عمده:

387,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24.160 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 23000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن) : 21500...

دیجی عمده

14. مایع سفید کننده من پلی اتیلن 4 لیتری ( مصرف کننده 36 ت)مایع سفید کننده من پلی اتیلن 4 لیتری ( مصرف کننده 36 ت)

قیمت تک:

36,250
٪13
31400 تومان

قیمت عمده:

122,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 36.250 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 31.400 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 30.550...

آسان تجارت

15. مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 4000 میلی لیتر   ( مصرف کننده 44700ت )مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 4000 میلی لیتر ( مصرف کننده 44700ت )

قیمت تک:

44,750
٪8
41000 تومان

قیمت عمده:

148,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 44750 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 41000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 37000 تومان *...

آسان تجارت

16. مایع دستشویی من رنگ آبی 4 لیتریمایع دستشویی من رنگ آبی 4 لیتری

قیمت تک:

87,875
٪10
79000 تومان

قیمت عمده:

299,120 تومان

* قیمت مصرف کننده : 87875 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 79000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 74780 تومان *...

دیجی عمده

17. مایع دستشویی من رنگ نارنجی 4 لیتری (مصرف کننده 87.850 تومان)مایع دستشویی من رنگ نارنجی 4 لیتری (مصرف کننده 87.850 تومان)

قیمت تک:

87,875
٪10
79000 تومان

قیمت عمده:

299,120 تومان

* قیمت مصرف کننده : 87875 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 79000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 74780 تومان *...

آسان تجارت

18. مایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 1000 میلی لیترمایع جرم گیر و تمیز کننده من حجم 1000 میلی لیتر

قیمت تک:

13,625
٪8
12500 تومان

قیمت عمده:

188,800 تومان

* قیمت مصرف کننده : 13625 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 12500 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 11800 تومان *...

آسان تجارت

19. مایع سفید کننده من پلی اتیلن 1 لیتریمایع سفید کننده من پلی اتیلن 1 لیتری

قیمت تک:

9,500
٪13
8200 تومان

قیمت عمده:

128,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 9500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 8200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 8000 تومان ...

آسان تجارت
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.