موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 37 مورد

1. نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیترینکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

45,000
٪11
40000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

قیمت روز بازار 60000* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش12عدد ) : 40000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

آسان تجارت

2. چاي ممتاز گلستان 500گرمی ویژه

قیمت تک:

174,900
٪2
170000 تومان

قیمت عمده:

1,700,000 تومان

قیمت روز بازار240000 تومان* قیمت مصرف کننده 174900 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده)170000تومان * تعداد در هر کارتن...

3. نکتار سیب سن ایچ 200 سی سینکتار سیب سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

446,200 تومان

نکتار سیب سن ایچ 200سی سی 36عددی ---قیمت مصرف کننده/ 17000 تومان ------------قیمت هرعدد کارتنی دیجی عمده 12950تومان --------------- هزینه...

آسان تجارت

4. اناناس سن ایچ 200 سی سی پاکتی 36 عددیاناناس سن ایچ 200 سی سی پاکتی 36 عددی ویژه

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد/12950تومان( حداقل سفارش یک کارتن ) : * قیمت هر کارتن 36عددی سفارش کارتنی ( 466200...

آسان تجارت

5. پرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتیپرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتی ویژه

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 12950تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده/466200 تومان *...

آسان تجارت

6. هفت میوه سن ایچ 200 سی سیهفت میوه سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

سن ایچ چند میوه 200سی سی قیمت مصرف 17000هزار تومان قیمت دیجی عمده هرعدد12950هزار تومان

آسان تجارت

7. نکتار هلو سن ایچ 1 لیترنکتار هلو سن ایچ 1 لیتر ویژه

قیمت تک:

45,000
٪11
40000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 40000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40000 تومان *...

آسان تجارت

8. نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه آناناس سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55) ویژه

قیمت تک:

55,000
٪9
50000 تومان

قیمت عمده:

600,000 تومان

قیمت روز بازار 70000تومان* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) : 55000 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

9. نکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیترینکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪11
40000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

قیمت روز بازار 60000* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت مهر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40000تومان * تعداد در هر کارتن :...

آسان تجارت

10. نکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیترینکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪11
40000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

قیمت روز بازار 60000تومان * قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) 40000 تومان * تعداد در هر کارتن...

آسان تجارت

11. چای گلستان 500 گرمی 10عددیچای گلستان 500 گرمی 10عددی

قیمت تک:

174,500
٪2
170000 تومان

قیمت عمده:

1,700,000 تومان

...

آسان تجارت

12. انبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددیانبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددی

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000 تومان * قیمت هر عدد با تخفیف 12950 ( حداقل سفارش یک کارتن ) : تومان * قیمت سفارش یک کارتن ( عمده)...

آسان تجارت

13. آلبالو سن ایچ 200 سی سی پاکتی

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

نکتار ألبالو سن ایچ 200 سی سی * تعداد در کارتن 36عدد *قیمت مصرف کننده 17000تومان *قیمت دیجی عمده با تخفیف هر عدد12950تومان...

آسان تجارت

14. هلو سن ایچ 200 سی سی نکتار پاکتیهلو سن ایچ 200 سی سی نکتار پاکتی

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 12950 تومان مبلغ یک کارتن 36عددی 466200تومان * تعداد...

آسان تجارت

15. چای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرمچای سیاه معطر ارل گری گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,500
٪8
80000 تومان

قیمت عمده:

800,000 تومان

قیمت روز بازار110000تومان* قیمت مصرف کننده : 87.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1کارتن ) : 80.000 تومان * تعداد در هر...

16. چای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرمچای سیاه ممتاز هندوستان گلستان 225 گرم

قیمت تک:

87,900
٪8
80000 تومان

قیمت عمده:

800,000 تومان

قیمت روز بازار 110000ت* قیمت مصرف کننده : 87.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 87900 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

17. چای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرمچای سیاه ارل گری معطر گلستان وزن 500 گرم

قیمت تک:

174,900
٪2
170000 تومان

قیمت عمده:

1,700,000 تومان

قیمت روز بازار۲5۰۰۰۰ تومان* قیمت مصرف کننده : 174900 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده)170000ت تومان * تعداد در هر...

18. نوشابه انرژی زا لایف 250 سی سینوشابه انرژی زا لایف 250 سی سی

قیمت تک:

30,000
٪26
22000 تومان

قیمت عمده:

528,000 تومان

لایف 24 عددی 250سی سی ./قیمت مصرف کننده 30000تومان ،*/قیمت عمده کارتنی هر عدد /23000تومان ----------------------------- هزینه ارسال...

آسان تجارت

19. شربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتري

قیمت تک:

215,000
٪13
185000 تومان

قیمت عمده:

730,000 تومان

...

آسان تجارت

20. شربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتريشربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتري

قیمت تک:

215,000
٪11
190000 تومان

قیمت عمده:

730,000 تومان

شربت پرتقال 2لیتری کارتن 4عددی سن ایچ قیمت مصرف 215000تومان -قیمت دیجی عمده با تخفیف --181000تومان-------------------------- هزینه...

آسان تجارت

21. نکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سینکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سی

قیمت تک:

40,000
٪13
34500 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

آسان تجارت

22. نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)نکتار آبمیوه انبه سن ایچ 1 لیتری (مصرف کننده 55)

قیمت تک:

55,000
٪9
50000 تومان

قیمت عمده:

600,000 تومان

قیمت روز بازار 75000* قیمت مصرف کننده : 55.000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی عمده ۵۰۰۰۰تومان * تعداد در هر کارتن :...

23. نکتار زردآلو سن ایچ 1 لیترینکتار زردآلو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000 تومان

قیمت عمده:

267,600 تومان

ناموجود

آسان تجارت

24. نکتار آناناس پت سن ایچ 300 سی سینکتار آناناس پت سن ایچ 300 سی سی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

آسان تجارت

25. آب آشامیدنی دیزین 1500 سی سیآب آشامیدنی دیزین 1500 سی سی

قیمت تک:

34,200 تومان

قیمت عمده:

32,040 تومان

* قیمت مصرف کننده : 5700 تومان * قیمت هر عدد در سفارش خرده ( حداقل 1 باکس) : 5600 تومان * قیمت هر عدد در سفارش عمده ( حداقل...

26. سیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سیسیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

آسان تجارت

28. آب آشامیدنی دیزین 500 سی سیآب آشامیدنی دیزین 500 سی سی

ناموجود است

آسان تجارت

29. نکتار آناناس پت سن ایچ 750 سی سینکتار آناناس پت سن ایچ 750 سی سی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

آسان تجارت

30. سبد کالاهای اقتصادی دیجی عمده 189سبد کالاهای اقتصادی دیجی عمده 189

قیمت تک:

256,000 تومان

تخفیف ویژه عید تا عید : 19 الی 27 تیرماه * ارزش سبد به قیمت روز : 256.000 تومان * قیمت سبد : 220.000 تومان *سود شما از سفارش...

31. گیفت چای سیاه مهر ما 100 گرمیگیفت چای سیاه مهر ما 100 گرمی

قیمت تک:

67,000 تومان

قیمت عمده:

670,000 تومان

گیفت چای سیاه مهر ما 100 گرمی

ثریا غدیری

32. دمنوش مهر ما فیتنس ( تناسب ) 100 گرمیدمنوش مهر ما فیتنس ( تناسب ) 100 گرمی

قیمت تک:

49,000 تومان

قیمت عمده:

490,000 تومان

دمنوش مهر ما فیتنس ( تناسب ) 100 گرمی

ثریا غدیری
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.