موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 32 مورد

1. بلغور گندم گلستان وزن 900 گرمبلغور گندم گلستان وزن 900 گرم ویژه

قیمت تک:

35,900 تومان

قیمت عمده:

360,000 تومان

قیمت روز بازار 45000تومان * قیمت مصرف کننده : 35900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد/ 30000تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

2. بلغور جو گلستان وزن 900 گرمبلغور جو گلستان وزن 900 گرم ویژه

قیمت تک:

42,900 تومان

قیمت عمده:

420,000 تومان

قیمت روز بازار 48000 تومان * قیمت مصرف کننده : 42900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) : 35000 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

3. چای ممتاز گلستان معطر 500گرمیچای ممتاز گلستان معطر 500گرمی ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان معطر ارل گری 500گرمی کارتن 10عددی *قیمت مصرف کننده 250000تومان** قیمت با تخفیف دیجی عمده / 200000

آسان تجارت

4. چای ممتاز گلستان هندوستان 500گرمی کارتن 10عددیچای ممتاز گلستان هندوستان 500گرمی کارتن 10عددی ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان ممتاز 500گرم*قیمت مصرف کننده 250000تومان **با تخفیف دیجی عمده 210000تومان *حداقل سفارش 1کارتن

آسان تجارت

5. چای ممتاز گلستان 500 گرمی عطری هندوستانچای ممتاز گلستان 500 گرمی عطری هندوستان ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان 500 گرمی عطری 10 عددی قیمت مصرف کننده 250000 تومان قیمت فروش با تخفیف دیجی عمده/200000تومان

آسان تجارت

6. چای ممتاز گلستان  500 گرمیچای ممتاز گلستان 500 گرمی ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان 500 گرم ساده 10 عددی قیمت مصرف کننده 250000 تومان قیمت با تخفیف دیجی عمده 210000تومان

آسان تجارت

7. تی بگ خارجه معطر 25عددی گلستانتی بگ خارجه معطر 25عددی گلستان ویژه

قیمت تک:

40,900 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

**چای تی بک خارجی معطر24بسته 25عددی گلستان **قیمت مصرف کننده 40900تومان *دیجی عمده با تخفیف 30000توان

آسان تجارت

8. لوبیا قرمزگلستان 900گرملوبیا قرمزگلستان 900گرم ویژه

قیمت تک:

66,900 تومان

قیمت عمده:

780,000 تومان

لوبیا قرمز گلستان 900گرم *قیمت روز بازار 79000تومان *قیمت مصرف کننده 69000تومان *فروش با تخفیف دیجی عمده 65000 تومان *حداقل...

آسان تجارت

9. نخود گلستان وزن 900 گرمنخود گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

101,500
٪24
76900 تومان

قیمت عمده:

922,800 تومان

قیمت مصرف کننده 101500تومان* * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 76900تومان * تعداد...

آسان تجارت

10. لپه گلستان وزن 900 گرم 12 عددیلپه گلستان وزن 900 گرم 12 عددی

قیمت تک:

84,500 تومان

قیمت عمده:

876,000 تومان

قیمت روز بازار94000تومان* قیمت مصرف کننده : 84500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) 74500تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

11. لوبیا سفید گلستان وزن 900 گرملوبیا سفید گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900 تومان

قیمت عمده:

696,000 تومان

قیمت روز بازار 75000* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 58000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

آسان تجارت

12. جو پوست کنده گلستان وزن 900 گرمجو پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

46,900 تومان

قیمت عمده:

442,800 تومان

قیمت روز بازار 52000تومان * قیمت مصرف کننده : 46900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 36900تومان * قیمت هر عدد سفارش...

13. ماش گلستان وزن 900 گرمماش گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

قیمت روز بازار 75000* قیمت مصرف کننده : 66.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) : 60000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

14. گندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرمگندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

35,000 تومان

قیمت عمده:

336,000 تومان

قیمت روز بازار 39500* قیمت مصرف کننده : 34950 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد 28000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

آسان تجارت

15. عدس گلستان 900گرمیعدس گلستان 900گرمی

قیمت تک:

94,500 تومان

قیمت عمده:

984,000 تومان

عدس گلستان 900گرمی *قیمت مصرف کننده 94500تومان * دیجی عمده با تخفیف 82000تومان *تعداد در کارتن 12*ارسال به تهران کرج رایگان...

آسان تجارت

16. بیکینگ پودر گلستان وزن 120 گرمبیکینگ پودر گلستان وزن 120 گرم

قیمت تک:

42,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 42900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 5 عدد ) : 38600 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

17. دارچين سلفوني گلستان وزن 75 گرمدارچين سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

24,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 22.400تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

18. فل فل قرمز سلفوني گلستان وزن 75 گرمفل فل قرمز سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

17,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 15.900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

19. فل فل سیاه سلفوني گلستان وزن 75 گرمفل فل سیاه سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

38,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 38900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 34900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

20. ادویه پودر کاری سلفوني گلستان وزن 75 گرمادویه پودر کاری سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

17,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 16100 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

21. لیمو فل فلی سلفوني گلستان وزن 75 گرملیمو فل فلی سلفوني گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

15,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 15900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 13500 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

22. تخم شربتی گلستان وزن 75 گرمتخم شربتی گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

21,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 18900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

23. بیکینگ پودر گلستان وزن 75 گرمبیکینگ پودر گلستان وزن 75 گرم

قیمت تک:

26,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 26900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 21900 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

24. سیاه دانه گلستان وزن 60 گرمسیاه دانه گلستان وزن 60 گرم

قیمت تک:

18,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 18900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 16900تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

25. دارچين گلستان وزن 80 گرمدارچين گلستان وزن 80 گرم

قیمت تک:

29,900 تومان

قیمت عمده:

297,600 تومان

* قیمت مصرف کننده : 29900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 26.900 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 24.800 تومان *...

26. فل فل سیاه گلستان وزن 90 گرمفل فل سیاه گلستان وزن 90 گرم

قیمت تک:

48,500 تومان

قیمت عمده:

482,400 تومان

* قیمت مصرف کننده : 48500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 41.200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40.200 تومان *...

27. زردچوبه گلستان وزن 90 گرمزردچوبه گلستان وزن 90 گرم

قیمت تک:

17,900 تومان

قیمت عمده:

178,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 16.100 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 14.850 تومان *...

28. نشاسته گلستان وزن 200 گرمنشاسته گلستان وزن 200 گرم

قیمت تک:

27,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 27900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 25100 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

29. پودر سیر خشک گلستان وزن 40 گرمپودر سیر خشک گلستان وزن 40 گرم

قیمت تک:

12,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 12900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 11600 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

30. فل فل قرمز گلستان وزن 80 گرمفل فل قرمز گلستان وزن 80 گرم

قیمت تک:

19,500 تومان

قیمت عمده:

202,800 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 17550 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 16900 تومان *...

31. پودر موسیر گلستان وزن 70 گرمپودر موسیر گلستان وزن 70 گرم

قیمت تک:

47,900 تومان

* قیمت مصرف کننده : 47900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 43100 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

32. لیمو عمانی گلستان وزن 135 گرملیمو عمانی گلستان وزن 135 گرم

قیمت تک:

36,900 تومان

قیمت عمده:

336,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 36900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 1 عدد ) : 33.200 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 28000 تومان *...

برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.