موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 28 مورد

1. ماکارونی فرمی فوسیلی تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی فوسیلی تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

21,500
٪4
20500 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2عدد : 20500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 20000 تومان تعداد در...

آسان تجارت

2. اسپاگتی تک ماکارون 1.7 وزن 700 گرماسپاگتی تک ماکارون 1.7 وزن 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪4
22950 تومان

قیمت عمده:

440,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22950 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 22000 تومان *...

دیجی عمده

3. ماکارونی فرمی شلز ( صدفی ) تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی شلز ( صدفی ) تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

21,500
٪4
20500 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2عددی : 20500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 20000 تومان کارتن : 20...

دیجی عمده

4. ماکارونی فرمی پنه ریگانه تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی پنه ریگانه تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

21,500
٪4
20500 تومان

قیمت عمده:

400,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 21500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2 عدد : 21000 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 20000 تومان ------------- هزینه...

آسان تجارت

5. ماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی فوسیلی سبزیجات تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

28,500
٪3
27500 تومان

قیمت عمده:

536,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 28500 تومان * قیمت حداقل سفارش 2 عدد : 27500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 26800 تومان تعداد در هر...

آسان تجارت

6. ماکارونی فرمی پروانه ای سبزیجات تک ماکارون وزن 500گرمیماکارونی فرمی پروانه ای سبزیجات تک ماکارون وزن 500گرمی

قیمت تک:

30,500
٪4
29000 تومان

قیمت عمده:

560,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 30500 تومان * قیمت با حداقل سفارش 2 عددی : 29000 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن : 28000 تومان تعداد در...

آسان تجارت

7. اسپاگتی تک ماکارون 1.5 وزن 700 گرماسپاگتی تک ماکارون 1.5 وزن 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪4
23000 تومان

قیمت عمده:

440,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 4عدد ) : 23000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 22000 تومان *...

دیجی عمده

8. رشته آش ستاره تک ماکارون وزن 500 گرمرشته آش ستاره تک ماکارون وزن 500 گرم

قیمت تک:

19,000
٪2
18500 تومان

قیمت عمده:

350,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19000 تومان * قیمت با حداقل سفارش 4 عددی : 18500 تومان * قیمت سفارش حداقل 1 کارتن :17500 تومان کارتن...

دیجی عمده

9. اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 500 گرماسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 500 گرم

قیمت تک:

17,000
٪9
15400 تومان

قیمت عمده:

462,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2عدد ) : 15.700 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 15.400 تومان *...

دیجی عمده

10. اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 1000 گرماسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 1000 گرم

قیمت تک:

34,000
٪7
31430 تومان

قیمت عمده:

493,760 تومان

* قیمت مصرف کننده : 34000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 31.430 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 30.860 تومان *...

آسان تجارت

11. اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرماسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪7
22170 تومان

قیمت عمده:

435,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22.170 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 21.760 تومان *...

دیجی عمده

12. اسپاگتی قطر 1.6 مانا مقدار 700 گرماسپاگتی قطر 1.6 مانا مقدار 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪7
22170 تومان

قیمت عمده:

435,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22.170 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 21.760 تومان *...

آسان تجارت

13. اسپاگتی قطر 1.2 مانا مقدار 700 گرماسپاگتی قطر 1.2 مانا مقدار 700 گرم

قیمت تک:

24,000
٪7
22170 تومان

قیمت عمده:

435,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22.170 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 21.760 تومان *...

دیجی عمده

14. اسپاگتی قطر 1.6 مانا مقدار 500 گرماسپاگتی قطر 1.6 مانا مقدار 500 گرم

قیمت تک:

17,000
٪7
15700 تومان

قیمت عمده:

462,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2عدد ) : 15.700 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 15.400 تومان *...

آسان تجارت

15. ماکارونی فرمي پروانه ای مانا 500گرميماکارونی فرمي پروانه ای مانا 500گرمي

قیمت تک:

24,200
٪9
22000 تومان

قیمت عمده:

432,800 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24200 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 22000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 21.640 تومان *...

آسان تجارت

16. ماکارونی فرمي ميكس سبزيجات مانا 500گرميماکارونی فرمي ميكس سبزيجات مانا 500گرمي

قیمت تک:

30,760
٪10
27390 تومان

قیمت عمده:

537,800 تومان

* قیمت مصرف کننده : 30.760 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 27.390 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 26.890 تومان *...

آسان تجارت

17. ماکارونی فرمي گوش ماهی مانا 500گرميماکارونی فرمي گوش ماهی مانا 500گرمي

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

دیجی عمده

18. ماکارونی فرمي بریده مانا 500گرميماکارونی فرمي بریده مانا 500گرمي

قیمت تک:

19,800
٪9
18000 تومان

قیمت عمده:

354,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19.800 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 2 عدد ) : 18000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 17.700 تومان *...

آسان تجارت

19. ماکارونی فرمي مته اي مانا 500گرميماکارونی فرمي مته اي مانا 500گرمي

قیمت تک:

19,700
٪8
18000 تومان

قیمت عمده:

354,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 19.800 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 3 عدد ) : 18000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 17.700 تومان *...

آسان تجارت

20. لازانیا مانا وزن 500 گرمیلازانیا مانا وزن 500 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

21. لازانیا سریع پخت مانا وزن 250 گرمیلازانیا سریع پخت مانا وزن 250 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

22. لازانیا سریع پخت مانا 450 گرمیلازانیا سریع پخت مانا 450 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

23. پاستا گوش ماهی کوچک مانا وزن 500 گرمیپاستا گوش ماهی کوچک مانا وزن 500 گرمی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ---------------------------------------------- ارسال کالا در تهران و...

دیجی عمده

24. لازانیا سریع پخت مانا وزن 250 گرمی + آبغوره سمیه 500 گرمیلازانیا سریع پخت مانا وزن 250 گرمی + آبغوره سمیه 500 گرمی

قیمت تک:

80,700 تومان

قیمت بسته ترکیبی : 1- لازانیا سریع پخت مانا وزن 250 گرمی - 2 عدد - 31.700 تومان 2- آبغوره سمیه 500 گرمی - 2 عدد - 49000 تومان مجموع...

آسان تجارت

25. پاستا گوش ماهی سایز بزرگ مانا 500 گرمی + آبلیمو سمیه 500 گرمیپاستا گوش ماهی سایز بزرگ مانا 500 گرمی + آبلیمو سمیه 500 گرمی

قیمت تک:

63,600 تومان

قیمت بسته ترکیبی : 1- پاستا گوش ماهی سایز بزرگ مانا 500 گرمی - 2 عدد - 14600 2- آبلیمو سمیه 500 گرمی - 2 عدد - 49000 تومان مجموع...

آسان تجارت

26. اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرم + نوشابه انرژی زا لایف استار 250 سی سیاسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرم + نوشابه انرژی زا لایف استار 250 سی سی

قیمت تک:

67,000 تومان

قیمت بسته ترکیبی دیجی عمده با تخفیف : 1- اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرم ( 1عدد ) : 8600 تومان 2- نوشابه انرژی زا لایف...

آسان تجارت

27. لازانیا سریع پخت مانا 450 گرمی + ماهی تن در روغن زیتون اورگانا 180 گرمیلازانیا سریع پخت مانا 450 گرمی + ماهی تن در روغن زیتون اورگانا 180 گرمی

قیمت تک:

150,200 تومان

غیر فعال است قیمت بسته ترکیبی : 1- لازانیا سریع پخت مانا 450 گرمی - 2 عدد - 50.200 تومان 1- ماهی تن در روغن زیتون اورگانا...

آسان تجارت

28. پاستا گوش ماهی کوچک مانا وزن 500 گرمی + کشک سمیه وزن 470 گرمپاستا گوش ماهی کوچک مانا وزن 500 گرمی + کشک سمیه وزن 470 گرم

قیمت تک:

59,000 تومان

بسته ترکیبی غیر فعال شد قیمت بسته ترکیبی : 1- پاستا گوش ماهی کوچک مانا وزن 500 گرمی - 2 عدد - 14.600 تومان 2- کشک سمیه...

آسان تجارت
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.