موتور جستجو (فیلترها)

آیتم ها

تعداد نتایج 30 مورد

1. شربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتريشربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتري ویژه

قیمت تک:

215,000
٪16
179500 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

شربت پرتقال 2لیتری کارتن 4عددی سن ایچ قیمت مصرف 215000تومان -قیمت دیجی عمده با تخفیف --179500تومان-------------------------- هزینه...

آسان تجارت

2. شربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتري ویژه

قیمت تک:

215,000
٪16
179500 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

...

آسان تجارت

3. شربت آلبالو سن ایچ 2 لیتریشربت آلبالو سن ایچ 2 لیتری ویژه

قیمت تک:

215,000
٪16
179500 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

شربت آلبالو 2لیتری گالنی قیمت مصرف کننده 215000تومان *قیمت با تخفیف دیجی عمده 179500تومان *حداقل سفارش 4عدد

آسان تجارت

4. آناناس سن ایچ 1لیتری 12عددیآناناس سن ایچ 1لیتری 12عددی ویژه

قیمت تک:

55,000
٪18
45000 تومان

قیمت عمده:

540,000 تومان

نکتار آناناس سن ایچ یک لیتری *قیمت روز بازار 75000تومان *قیمت مصرف کننده 55000تومان *فروش ویژه دیجی عمده 45000تومان *حداقل...

آسان تجارت

5. انبه یک لیتری سن ایچ 12عددیانبه یک لیتری سن ایچ 12عددی ویژه

قیمت تک:

55,000
٪18
45000 تومان

قیمت عمده:

540,000 تومان

انبه سن ایچ 12 عددی قیمت روز بازار 75000تومان *قیمت مصرف کننده 55000تومان *فروش ویژه دیجی عمده 45000تومان *ارسال به تهران...

آسان تجارت

6. پرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتیپرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 12500تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده/450000تومان *...

آسان تجارت

7. شربت آناناس شیشه 750گرمی سن ایچشربت آناناس شیشه 750گرمی سن ایچ ویژه

قیمت تک:

100,000
٪20
80000 تومان

قیمت عمده:

960,000 تومان

شربت شیشه ای 750گرمی سن ایچ اناناس تعداد در هر کارتن 12* قیمت مصرف کننده 100000تومان * دیجی عمده 80000 تومان

آسان تجارت

8. شربت پرتقال سن ایچ 780 گرمیشربت پرتقال سن ایچ 780 گرمی ویژه

قیمت تک:

100,000 تومان

قیمت عمده:

960,000 تومان

شربت پرتقال 750گرمی شیشه ای سن ایچ ،**قیمت مصرف100000تومان **قیمت فروش با تخفیف دیجی عمده 80000تومان **تعداد در هر کارتن...

آسان تجارت

9. شربت نکتار سن ایچ 750گرمی پرتقالشربت نکتار سن ایچ 750گرمی پرتقال ویژه

قیمت تک:

100,000 تومان

قیمت عمده:

960,000 تومان

شربت پرتقال سن ایچ شیشه ای 750گرمی *قیمت مصرف کننده 100000تومان **قیمت با تخفیف دیجی عمده 80000تومان

آسان تجارت

10. نکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیترینکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

636,000 تومان

قیمت مصرف کننده 76000تومان * قیمت دیجی عمده 53000تومان تعداد در کارتن 12عدد ، حداقال سفارش 1کارتن * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

11. نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیترینکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

636,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 76000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش12عدد ) : 53000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده 55000تومان *...

آسان تجارت

12. انبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددیانبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000 تومان * قیمت هر عدد با تخفیف 12500( حداقل سفارش یک کارتن ) : تومان * قیمت سفارش یک کارتن ( عمده)...

آسان تجارت

13. نکتار هلو سن ایچ 200 سی سینکتار هلو سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 12500 تومان مبلغ یک کارتن 36عددی 466200تومان * تعداد...

آسان تجارت

14. شربت آلبالو2لیتری گالنی سن ایچ 4عددیشربت آلبالو2لیتری گالنی سن ایچ 4عددی ویژه

قیمت تک:

215,000 تومان

قیمت عمده:

730,000 تومان

شربت سن ایچ آلبالو2لیتری گالن کارتن 4عددی قیمت مصرف کننده 215000تومان قیمت فروش با تخفیف...

آسان تجارت

15. اناناس سن ایچ 200 سی سی پاکتی 36 عددیاناناس سن ایچ 200 سی سی پاکتی 36 عددی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد/12500تومان( حداقل سفارش یک کارتن ) : * قیمت هر کارتن 36عددی سفارش کارتنی ( 466200...

آسان تجارت

16. نکتار سیب سن ایچ 200 سی سینکتار سیب سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

نکتار سیب سن ایچ 200سی سی 36عددی ---قیمت مصرف کننده/ 17000 تومان ------------قیمت هرعدد کارتنی دیجی عمده 12500تومان --------------- هزینه...

آسان تجارت

17. هفت میوه سن ایچ 200 سی سیهفت میوه سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

سن ایچ چند میوه 200سی سی قیمت مصرف 17000هزار تومان قیمت دیجی عمده هرعدد12500هزار تومان

آسان تجارت

18. نکتار هلو سن ایچ 1 لیترنکتار هلو سن ایچ 1 لیتر ویژه

قیمت تک:

45,000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 40000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40000 تومان *...

آسان تجارت

19. شربت البالو شیشه 750گرمی سن ایچشربت البالو شیشه 750گرمی سن ایچ ویژه

قیمت عمده:

1,020,000 تومان

شربت البالو 750گرمی شیشه ای سن ایچ. قیمت مصرف کننده ،100000تومان قیمت دیجی عمده 85000تومان

آسان تجارت

20. نکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیترینکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000
٪11
40000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

قیمت روز بازار 60000* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت مهر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 40000تومان * تعداد در هر کارتن :...

آسان تجارت

21. سیب 200 سی سی پاکتی سن ایچسیب 200 سی سی پاکتی سن ایچ

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

سیب 200سی سی سن ایچ پاکتی *قیمت مصرف 17000تومان *قیمت با تخفیف دیجی عمده 12500 تومان* تعداد در کارتن 36عدد

آسان تجارت

22. نکتار البالو سن ایچنکتار البالو سن ایچ

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

نکتار آلبالو 200سی سی پاکتی *قیمت مصرف هرعدد 17000تومان** قیمت عمده کارتن 36عددی با تخفیف هرعدد 12500تومان

آسان تجارت

23. نکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سینکتار آلبالو سن ایچ 200 سی سی

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

450,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17.000 تومان * قیمت هر عدد (یک کارتن * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 12500تومان * تعداد در هر کارتن...

آسان تجارت

24. نکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سینکتار انار ممتاز سن ایچ 750 سی سی

قیمت تک:

40,000 تومان

قیمت عمده:

414,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 40.000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 39000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 34500 تومان *...

آسان تجارت

25. شربت البالو شیشه 750گرمی سن ایچ

قیمت مصرف کننده 100000تومان ،‌. قیمت دیجی عمده با تخفیف 85000هزارتومان

آسان تجارت

26. نکتار زردآلو سن ایچ 1 لیترینکتار زردآلو سن ایچ 1 لیتری

قیمت تک:

45,000 تومان

قیمت عمده:

267,600 تومان

ناموجود

آسان تجارت

27. نکتار آناناس پت سن ایچ 300 سی سینکتار آناناس پت سن ایچ 300 سی سی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

آسان تجارت

28. سیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سیسیب سن ایچ کول شیشه 330 سی سی

کالا در حال تامین است .... -------------- پس از موجود شدن مجددا در این صفحه قابل سفارش میگردد

آسان تجارت

30. نکتار آناناس پت سن ایچ 750 سی سینکتار آناناس پت سن ایچ 750 سی سی

در حال حاضر کالا ناموجود است به زودی مجددا قابل فروش خواهد شد ----------------------------- هزینه ارسال کالا: * استان البرز...

آسان تجارت
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.