موتور جستجو (فیلترها)

فروش انواع مواد غذایی و تنقلات با تخفیف های ویژه عمده فروشی

آیتم ها

تعداد نتایج 170 مورد

1. بلغور گندم گلستان وزن 900 گرمبلغور گندم گلستان وزن 900 گرم ویژه

قیمت تک:

35,900 تومان

قیمت عمده:

360,000 تومان

قیمت روز بازار 45000تومان * قیمت مصرف کننده : 35900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد/ 30000تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

2. بلغور جو گلستان وزن 900 گرمبلغور جو گلستان وزن 900 گرم ویژه

قیمت تک:

42,900 تومان

قیمت عمده:

420,000 تومان

قیمت روز بازار 48000 تومان * قیمت مصرف کننده : 42900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) : 35000 تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

3. ماکارونی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرمماکارونی قطر 1.4 مانا مقدار 700 گرم ویژه

قیمت تک:

24,000
٪8
21900 تومان

قیمت عمده:

438,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 24000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 21900تومان * تعداد در هر کارتن : 20 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

4. چای ممتاز گلستان 500 گرمی عطری هندوستانچای ممتاز گلستان 500 گرمی عطری هندوستان ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان 500 گرمی عطری 10 عددی قیمت مصرف کننده 250000 تومان قیمت فروش با تخفیف دیجی عمده/200000تومان

آسان تجارت

5. چای ممتاز گلستان  500 گرمیچای ممتاز گلستان 500 گرمی ویژه

قیمت تک:

250,000 تومان

قیمت عمده:

2,000,000 تومان

چای گلستان 500 گرم ساده 10 عددی قیمت مصرف کننده 250000 تومان قیمت با تخفیف دیجی عمده 210000تومان

آسان تجارت

6. انبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددیانبه 200 سی سی سن ایچ پاکتی کارتن 36عددی ویژه

قیمت تک:

17,000
٪23
12950 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000 تومان * قیمت هر عدد با تخفیف 12950( حداقل سفارش یک کارتن ) : تومان * قیمت سفارش یک کارتن ( عمده)...

آسان تجارت

7. آب میوه سیب سن ایچ یک لیتریآب میوه سیب سن ایچ یک لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

*قیمت مصرف کننده/ 76000تومان **قیمت با تخفیف دیجی عمده 56500تومان ** حداقل سفارش یک کارتن 12عددی

آسان تجارت

8. نکتار هلو سن ایچ 1 لیترنکتار هلو سن ایچ 1 لیتر ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

678,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 76000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 56500 تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

9. نکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیترینکتار پرتقال پالپ دار سن ایچ پاکت 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

678,000 تومان

قیمت مصرف کننده 76000تومان * قیمت دیجی عمده 56500تومان تعداد در کارتن 12عدد ، * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

10. نکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیترینکتار هفت میوه سن ایچ 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

678,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 76000تومان * قیمت مهر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 56500تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

11. نکتار سیب سن ایچ 200 سی سینکتار سیب سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

نکتار سیب سن ایچ 200سی سی 36عددی ---قیمت مصرف کننده/ 17000 تومان ------------قیمت هرعدد کارتنی دیجی عمده 12950تومان --------------- هزینه...

آسان تجارت

12. نکتار آلبالو سن ایچ 1 لیترینکتار آلبالو سن ایچ 1 لیتری ویژه

قیمت تک:

76,000 تومان

قیمت عمده:

678,000 تومان

قیمت مصرف کننده : 76000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش12عدد ) : 56500تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده 56500تومان *...

آسان تجارت

13. هفت میوه سن ایچ 200 سی سیهفت میوه سن ایچ 200 سی سی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

سن ایچ چند میوه 200سی سی قیمت مصرف 17000هزار تومان قیمت دیجی عمده هرعدد12950هزار تومان

آسان تجارت

14. انبه یک لیتری سن ایچ 12عددیانبه یک لیتری سن ایچ 12عددی ویژه

قیمت تک:

85,000 تومان

قیمت عمده:

762,000 تومان

اقیمت مصرف کننده 85000تومان *فروش ویژه دیجی عمده 63500تومان *ارسال به تهران و کرج رایگان و شهرستانها هزینه ارسال دریافت...

آسان تجارت

15. پرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتیپرتقال سن ایچ 200 سی سی پاکتی ویژه

قیمت تک:

17,000 تومان

قیمت عمده:

466,200 تومان

* قیمت مصرف کننده : 17000تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 12950تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده/466200تومان *...

آسان تجارت

16. شربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتريشربت پرتقال سن ايچ گالن 2 ليتري ویژه

قیمت تک:

215,000 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

شربت پرتقال 2لیتری کارتن 4عددی سن ایچ قیمت مصرف 215000تومان -قیمت دیجی عمده با تخفیف --179500تومان-------------------------- هزینه...

آسان تجارت

17. شربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتريشربت آناناس سن ايچ گالن 2 ليتري ویژه

قیمت تک:

215,000 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

...

آسان تجارت

18. تی بگ خارجه معطر 25عددی گلستانتی بگ خارجه معطر 25عددی گلستان ویژه

قیمت تک:

40,900 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

**چای تی بک خارجی معطر24بسته 25عددی گلستان **قیمت مصرف کننده 40900تومان *دیجی عمده با تخفیف 30000توان

آسان تجارت

19. تن ماهی مکنزی 180 گرمی و شربت آلبالو 750گرمی سن ایچتن ماهی مکنزی 180 گرمی و شربت آلبالو 750گرمی سن ایچ ویژه

قیمت تک:

40,000 تومان

قیمت عمده:

1,980,000 تومان

تن ماهی مکنزی 180گرمی 24عدد با تخفیف 40000تومان و شربت آلبالو 750گرمی سن ایچ 12عدد با تخفیف هر عدد 85000تومان،***سود شما به...

آسان تجارت

20. لایف 250 سی سیلایف 250 سی سی ویژه

قیمت تک:

30,000 تومان

قیمت عمده:

518,400 تومان

لایف 24 عددی 250سی سی ./قیمت مصرف کننده 30000تومان ،*/قیمت عمده کارتنی هر عدد /21600تومان ----------------------------- هزینه ارسال...

آسان تجارت

21. شربت آلبالو سن ایچ 2 لیتریشربت آلبالو سن ایچ 2 لیتری ویژه

قیمت تک:

215,000 تومان

قیمت عمده:

718,000 تومان

شربت آلبالو 2لیتری گالنی قیمت مصرف کننده 215000تومان *قیمت با تخفیف دیجی عمده 179500تومان *حداقل سفارش 4عدد

آسان تجارت

22. رب گوجه فرنگی شیشه ای مکنزی 700 گرم ( مصرف کننده 45000 ت)رب گوجه فرنگی شیشه ای مکنزی 700 گرم ( مصرف کننده 45000 ت) ویژه

قیمت تک:

45,000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان ( حداقل سفارش یک کارتن ) : * قیمت هر عدد در سفارش عمده (کارتنی) : 40000تومان باکس : 12 عددی -------------------------------- هزینه...

آسان تجارت

23. رب گوجه فرنگی قوطی مکنزی 800 گرمرب گوجه فرنگی قوطی مکنزی 800 گرم ویژه

قیمت تک:

45,000 تومان

قیمت عمده:

492,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 45000 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش یک کارتن ) : 38000تومان * تعداد در هر کارتن : 12 عدد -------------------------------- هزینه...

آسان تجارت

24. شربت البالو شیشه 750گرمی سن ایچشربت البالو شیشه 750گرمی سن ایچ ویژه

قیمت عمده:

1,020,000 تومان

شربت البالو 750گرمی شیشه ای سن ایچ. قیمت مصرف کننده ،100000تومان قیمت دیجی عمده 85000تومان

آسان تجارت

25. برنج جواهری اشرافی 10 کیلوگرمیبرنج جواهری اشرافی 10 کیلوگرمی ویژه

قیمت عمده:

1,100,000 تومان

----------قیمت روز بازارهرکیلو 125000هزارتومان ----------------قیمت دیجی عمده هرکیلو 110000هزارتوان ----------- ارسال کالا در تهران...

آسان تجارت

26. نخود گلستان وزن 900 گرمنخود گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

101,500
٪24
76900 تومان

قیمت عمده:

922,800 تومان

قیمت مصرف کننده 101500تومان* * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) : 76900تومان * تعداد...

آسان تجارت

27. لپه گلستان وزن 900 گرم 12 عددیلپه گلستان وزن 900 گرم 12 عددی

قیمت تک:

84,500 تومان

قیمت عمده:

876,000 تومان

قیمت روز بازار94000تومان* قیمت مصرف کننده : 84500 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) 74500تومان * قیمت هر عدد سفارش...

آسان تجارت

28. اسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 1000 گرماسپاگتی قطر 1.4 مانا مقدار 1000 گرم

قیمت تک:

34,000
٪11
30000 تومان

قیمت عمده:

480,000 تومان

* قیمت مصرف کننده : 34000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی ( عمده) 30000تومان * تعداد در هر کارتن : 16 عدد -------------------- هزینه...

آسان تجارت

29. تی بگ خارجه قرمز گلستان 25عددیتی بگ خارجه قرمز گلستان 25عددی

قیمت تک:

40,900 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

تی بگ گلستان 24بسته ای. 25عددی*قیمت مصرف 40900تومان** دیجی عمده با تخفیف 30000تومان ،/,تعداد در کارتن 24بسته

آسان تجارت

30. لوبیا سفید گلستان وزن 900 گرملوبیا سفید گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900 تومان

قیمت عمده:

696,000 تومان

قیمت روز بازار 75000* قیمت مصرف کننده : 66900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد ) : 58000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

آسان تجارت

31. ماش گلستان وزن 900 گرمماش گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

66,900 تومان

قیمت عمده:

720,000 تومان

قیمت روز بازار 75000* قیمت مصرف کننده : 66.900 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12عدد ) : 60000 تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

32. گندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرمگندم پوست کنده گلستان وزن 900 گرم

قیمت تک:

35,000 تومان

قیمت عمده:

336,000 تومان

قیمت روز بازار 39500* قیمت مصرف کننده : 34950 تومان * قیمت هر عدد ( حداقل سفارش 12 عدد 28000تومان * قیمت هر عدد سفارش کارتنی...

آسان تجارت
برگشت به بالا

فروشگاه اینترنتی دیجی عمده، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین ماموریت ما فراهم آوردن فضایی مطمئن برای مشتریان و فروشندگان است، به نحوی که مشتریان بتوانند با اطمینان و سهولت بهترین انتخاب و خرید را در سراسر کشور انجام دهند و فروشندگان نیز محصولات و خدمات خود را به راحتی در معرض دید، ارزیابی و انتخاب مشتریان قرار دهند.
دیجی عمده پایبند به سه اصل تضمین اصل بودن کالا، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و امکان پرداخت در محل مشتری می باشد.

logo-samandehi

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی دیجی عمده فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسان تجارت پیشگاه ایرانیان (فروشگاه آنلاین دیجی عمده) می باشد.